Gastrofórum 2020 - registrácia jednotlivci

Stravovanie

Online platba / Online Payment

Položka a cena / Item and Price
Suma za voliteľné položky / Sum for Optional Items
0.00 EUR

Potvrdzujem, že som bol poučený o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a o mojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S Vašimi údajmi nakladáme diskrétne a v súlade s najnovšími štandardmi ochrany osobných údajov. Spracovanie osobných údajov

V prípade, že chcete Vašu registráciu zároveň aj uhradiť, je možná online platba kartou.

Po označení políčka Vykonať online platbu a následnom výbere registračného poplatku budete presmerovaný na platobnú bránu.

V sume na úhradu bude započítané aj stravovanie, ktoré ste si zvolili.

V prípade, že sa chcete len registrovať bez online platby, políčko „Vykonať online platbu“ neoznačujte.