Informácie pre účastníkov

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

Registrácia bude prebiehať v priestoroch recepcie hotela Patria v nasledovných časoch:

Streda                   22. 1. 2020                           12:00 - 19:00

Štvrtok                  23. 1. 2020                           12:00 - 19:45

Piatok                    24. 1. 2020                           08:30 - 11:00

 

Registrovať sa, je potrebné každý deň podujatia.

V registračnom poplatku je zahrnutý vstup do kongresových priestorov a materiály kongresu.

 

SPOLOČENSKÝ PROGRAM A STRAVOVANIE

Večera   streda 22. 1. 2020              20:00 - 21:00       cena vstupenky    25 € člen SGS/sestra, 40 € nečlen SGS

Obed      štvrtok 23. 1. 2020             12:00 - 13:00       cena vstupenky    17 €

Večera   štvrtok 23. 1. 2020              20:00 - 21:00       cena vstupenky    25 € člen SGS/sestra, 40 € nečlen SGS

 

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Prezentáciu je potrebné odovzdať najneskôr hodinu pred začiatkom bloku programu, v ktorom bude prezentovaná. Podklady odovzdajte technikom v réžii, v kongresovej sále hotela.

Počas konferencie bude na hlavnej projekcii, ako aj na náhľadovom monitore použitá časomiera. Každý prednášajúci bude mať na prezentovanie presný čas, ktorý mu na danú prednášku prislúcha podľa programu. Prosím o dodržanie vyhradeného času pre prezentáciu. Organizačný výbor podujatia si v prípade nedodržania časového limitu, vyhradzuje právo na predčasné ukončenie prezentácie.

 

MENOVKY

Každý registrovaný účastník GASTROFÓRA 2020 dostane pri registrácii oficiálnu menovku, ktorá ho oprávňuje k vstupu na odborné podujatie.

Účastníkom bez registrácie nebude umožnený vstup do kongresových priestorov.

 

KREDITY / POTVRDENIA O ÚČASTI

Účasť na GASTROFÓRE 2020 je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania a účastníkom budú pridelené kredity ARS CME.

Streda    22. 1. 2020                           5 kreditov

Štvrtok   23. 1. 2020                             6 kreditov

Piatok    24. 1. 2020                           4 kredity

 

Potvrdenia o účasti budú vydávané v priestoroch registrácie nasledovne

Streda    22. 1. 2020                           18:00 - 19:00 hod.

Štvrtok   23. 1. 2020                           18:00 - 19:00 hod.

Piatok    24. 1. 2020                           11:00 - 13:00 hod.

 

Potvrdenia o účasti sa nebudú vydávať skôr, ani nebudú zasielané po skončení podujatia poštou.