Teaching area - informácie

TEACHING AREAsponzorovaná Slovenskou Gastroenterologickou Spoločnosťou

 

Štvrtok 24. január 2019

 

KOLONOSKOPIA

viacstupňový trenažér na kolonoskopiu. Vhodné pre úplných  začiatočníkov a mierne pokročilých.

 

BASIC

animálny model – žalúdok – základné techniky ovládania  endoskopu, základy klipovania, podpich, bipolárna sonda, koagrasper

 

POKROČILÍ

animálny model – žalúdok – pokročilejšie techniky EPE a EMR

 

Každý modul má na starosti uvedený tréner – člen Endoskopickej sekcie SGS.

Na každý modul sa môže prihlásiť max. 5 osôb.

Nikto navyše nebude vpustený do teaching arei počas výukových hodín ani za účelom pozorovania.

 

Poplatok za účasť v každom výcvikovom module  je 20 €.

Poplatok prosíme uhradiť pri registrácii .

 

ZOZNAM účastníkov jednotlivých modulov bude vyvesený pri registrácii  na nástenke.

Ďakujeme za pochopenie.