Kongresové poplatky

 

Online registrácia bola ukončená. Registrovať sa bude možné priamo na mieste kongresu.

V registračnom poplatku je zahrnutý vstup do kongresových priestorov, materiál kongresu.

 

 KONGRESOVÉ POPLATKY

do 31.12.2018 

od 1.1.2019 

na mieste 

 Člen SGS, ČGS

72€ 

96€ 

108€ 

 Nečlen SGS, ČGS

96€ 

120€ 

132€ 

 Lekár do 35 rokov

36€ 

48€ 

54€ 

 Zdravotná sestra

20€ 

25€ 

30€ 

 

Číslo účtu na úhradu registračných poplatkov:   

IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018

Variabilný symbol : 23012019

Informácia pre prijímateľa : meno a priezvisko za koho je registrácia platená