Homepage

Vážení priatelia

 Je mi cťou sa Vám prihovoriť v pozícii novozvoleného prezidenta SGS a ešte väčším potešením, že môj prvý príhovor v tejto funkcii patrí najväčšiemu podujatiu našej spoločnosti - Gastrofóru. V januári 2019 to bude už XXIV. ročník na tradičnom mieste v idylickom prostredí Štrbského plesa.

Gastrofórum, ktoré vzniklo na podnet prof. MUDr. A. Vavrečku bolo od začiatku koncipované ako postgraduálne podujatie, charakter ktorého, v akciách a kalendári SGS absentovalo. Ostatne takmer vo všetkých doterajších príhovoroch sa zdôrazňuje táto črta. Z tohto dôvodu sa vedecký a organizačný výbor rozhodol vrátiť kongresu pôvodný ráz a opätovne sa budú jednotlivé oddiely tráviaceho traktu preberať oddelene. V roku 2019 začneme ochoreniami horného tráviaceho traktu najmä pažeráka, žalúdka a dvanástorníka.

Tento návrat neznamená, len „samoľúbe“ rozhodnutie, ale vyplýva z mnohých rozhovorov s členmi SGS, ktorí majú podobnú predstavu. Kongresov, sympózií a seminárov typu „zo všetkého trošku“ je cez rok pomerne veľa, respektíve mnohé monotematické podujatia sa opakujú niekoľkokrát do roka, často už s reprízovanými prednáškami. Logicky, v priebehu jedného roka sa prevratné zmeny v  tom, ktorom ochorení neudejú. Naproti tomu komplexný pohľad na chorobné jednotky v súhrne minimálne troch rokov už určite nové vedomosti prinesú.

V neposlednom rade si myslíme, že práve tento projekt, ktorý sa zachovával počas 20 rokov, priniesol Gastrofóru popularitu a hlbokú tradíciu, ktorej sa teší. Je zvykom a rozumným činom pokračovať v úspešnej ceste. Že nie sme nedotknuteľne konzervatívni a prístupní novým myšlienkam, ponechávame blok „Endoscopy in the spotlight“ ako aj „teaching area “ pre endoskopiu a sonografiu, akcie, ktoré si získali svojich priaznivcov a obohatili program Gastrofóra.  

Aby sme uspokojili záujem o možnosť pohľadu v miere, čo najbohatšej aj na iné ochorenia gastrointestinálneho traktu, odborné sympóziá farmaceutických firiem túto možnosť poskytnú.

    Je odvekov známe, že cesta k úspešnej práci vedie zachovávaním zásad slušného správania. Žiadne diplomy, vysvedčenia, tituly a vyznamenania nenahradia podstatu morálnych princípov. Je nemysliteľné, že ako človek môžem byť ideálny, ale smerom k Vám sa budem snažiť  skúšky zo slušnosti vždy zložiť a s pokorou a vďakou prijmem konštruktívnu kritiku, ktorá nie formovaná sklamaním a zášťou.

 

MUDr. Martin Huorka, CSc. 

Prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti